-->

REGULAMIN + RODO

REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem serwisu STOLARSYSTEM.PL/SKLEP zwanego dalej „SKLEP INTERNETOWY” jest P.P.H.U. STOLAR SYSTEM w Skierniewicach, ul. Armii Krajowej 55/49, 96-100 Skierniewice, z Punktem handlowym przy ul. Trzcińskiej 14 w Skierniewicach 96-100.
2. Serwis stolarsystem.pl/sklep dostępny jest pod domeną internetową www.stolarsystem.pl i służy prezentacji i zamówieniu dostępnego towaru prezentowanych w serwisie.
3. Klient serwisu stolarsystem.pl/sklep zwany dalej "Użytkownikiem" jest zobowiązany do przestrzegania polskiego prawa oraz niniejszego Regulaminu podczas korzystania z serwisu.

II. Korzystanie z serwisu

III. Prywatność

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest P.P.H.U. STOLAR SYSTEM. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez stolarsystem.pl/sklep, w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów podmiotów współpracujących. Użytkownik korzystając z serwisu stolarsystem.pl/sklep nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi na to zgody.
2. Stolar System zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwia Użytkownikom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie. Użytkownik ma prawo wniesienia w przypadkach określonych prawem pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
3. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są przez nas chronione poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

 RODO

  1. Administratorem danych osobowych jest P.P.H.U. STOLAR SYSTEM Łukasz Ziółkowski, ul Armii Krajowej 55/49, 96-100 Skierniewice;
  2. dane osobowe przetwarzane będą w celu właściwego dostarczenia oraz wykonania usługi;
  3. odbiorcą danych osobowych będą w przypadku takiej konieczności instutucje których wsparcie będzie niezbędne do wykonania usługi;
  4. dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do zrealizowania usługi oraz zapewnianie innych dodatkowych usług pomontażowych;
  5. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO;
  7. podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa wykonania usługi.