-->

Montaż

Montaż stolarki otworowej jest jednym z najważniejszych czynników decydujacym o długotrwałym,
bezproblemowym i przyjemnym użytkowaniu stolarki. Błednie przeprowadzony montaż prowadzi
do uszkodzenia lub nawet zniszczenia elementów stolarki. Powoduje dyskomfort w użytkowaniu (np.
ryglujace sie zamki utrudniaja otwieranie i zamykanie, blokowanie, czy uszkadzanie okucia, itp.).
Dlatego wykonanie montażu powinno zostac zlecone doswiadczonym ekipom. Wówczas bedziecie Panstwo miec pewnosc, że zostanie on zrobiony starannie, rzetelnie i z zachowaniem wszystkich zasad sztuki budowlanej.

 

 

Przygotowanie do montażu.
• Zapewnic dostep do niezbednych narzedzi: dyble lub kotwy montażowe, poziomica, kliny drewniane,
młotek, rozpórki, wkładki dystansowe, pianka montażowa niskopreżna, wkretarka/
srubokret, tasma do zabezpieczenia oscieżnicy.
• Wyznaczyc poziomy i piony (ważne w przypadku budynków wielokondygnacyjnych) montażowe
stolarki. Ma to na celu uzyskanie estetycznego wygladu całej elewacji szczególnie w przypadkach
konstrukcji pasowanych ze soba. W przypadku montażu balkonów (szczególnie montażu balkonów
z niskim progiem, balkonu typu H-S) uwzglednic ostateczny poziom posadzki.
• Przyporzadkowac poszczególne okna do opowiadajacych im otworom okiennym. Szczególna
uwage zwrócic takze na funkcjonalnosc (strona otwierania, zastosowany system okuc, zastosowane
szyby). Wszystkie te informacje znajduja sie na etykiecie wyrobu.

• Przed przystapieniem do wbudowania okien należy sprawdzic, czy dostarczone okna pasuja do
otworów i zapewniaja luz obwodowy w granicach 10-15 mm na każda strone. Przy luzach obwodowych
mniejszych niż 10 mm może wystepowac wypaczanie ram okien, zakleszczanie sie
skrzydeł itp. Za duzy luz, może byc przyczyna niedostatecznie trwałego utwierdzenia okna w murze
i także powodowac jego wypaczanie.
• Dokładnie oczyscic oscieże z resztek zaprawy, wszelkie niezwiazane materiały usunac. Sciany
oscieży powinny zachowac pion i poziom, obrzeża w obszarze mocowania stolarki zaleca sie aby
pozostały nieotynkowane.
3. Zamocowanie stolarki w otworze.
• Stolarke przeznaczona do montażu ostrożnie rozpakowac z opakowania. Elementy opakowania
pozostawic do momentu zakonczenia montazu na wypadek potrzeby zwrotu do firmy.
• Sprawdzic czy dostarczona stolarka jest kompletna oraz czy nie posiada widocznych wad konstrukcyjnych,
materiałowych lub uszkodzen transportowych. W przypadku niezgodnosci, produkt
ponownie zapakowac w fabryczne opakowanie, dokonac dodatkowego zabezpieczenia, aby uniknac
uszkodzen transportowych podczas zwrotu i rozpoczac procedure reklamacyjna.
• Przed rozpoczeciem montażu stolarki nalezy zdjac skrzydła z oscieznicy.
• Do mocowania stolarki otworowej w zaleznosci od rodzaju sciany i sposobu mocowania stosowac:
dyble (Ø10-12mm), kotwy montażowe, lub sruby oscieżnicowe z gwintem nacinajacym.
• Producent zaleca wykonywanie montażu okien o powierzchni wiekszych niż 1,8m2 (np. okna
146x144cm, balkony 86x210cm, itp.), oraz drzwi zewnetrznych niezależnie od ich powierzchni,
za pomoca dybli lub srub oscieżnicowych przewiercanych przez oscieżnice.
• W przypadku montażu za pomoca kotew montażowych należy przed włożeniem oscieznicy w
otwór zamocowac kotwy montażowe. Zwrócic uwage, aby punkty mocowania umożliwiały monta
A do litych fragmentów oscieży. Miejsca mocowania oraz ich wzajemny rozstaw pokazany jest
na rys. 1.
• Wstawic oscieznice w otwór, do podpierania progu stosowac klocki podporowe, oscieżnice unieruchomic
za pomoca klinów drewnianych. Klinowania dokonujemy wyłacznie na wysokosci wezłów
czopowych (naroży oscieżnicy). Zbyt mocne wbicie klinów grozi odłupaniem oscieznicy.
Klinowanie oscieżnicy w innych miejscach (np. połowie wysokosci) prowadzi do wygiecia elementów
do wewnatrz oscieżnicy.
• Po ustawieniu oscieznicy w otworze dokładnie ustawic pion i poziom, długosc przekatnych oraz
głebokosc usytuowania oscieżnicy w stosunku do lica sciany. Prawidłowe ustawienie oscieznicy
w grubosci muru jest szczególnie wazne z punktu widzenia unikniecia mostka termicznego oraz
gdy okno współpracuje z okiennica.
• W przypadku montazu w oscieżach z wegarkiem, zachowac luz około 6 - 10 mm płaszczyzny
oscieznicy do płaszczyzny wegarka.
• Maksymalna odchyłka od pionu i poziomu: 1mm /1 m długosci elementu, jednak nie wiecej niż 3
mm na całej długosci.
• Maksymalna różnica długosci przekatnych: przy długosci przekatnej do 1,5 m odchyłka maksymalna
2mm, powyżej długosci przekatnej 1,5m odchyłka maksymalna 3mm.
• Jeżeli wszystkie powyższe warunki sa spełnione przystepujemy do trwałego mocowania oscieAnicy
w otworze.
• W przypadku montażu za pomoca kotew montazowych nalezy je dogiac do muru i przykrecic
za pomoca kołków rozporowych.

• Przy montażu na dyble przewiercic profil oscieznicy (rozstaw otworów wg. rys. 1), nastepnie
przystapic do wiercenia otworów w murze. Uwaga: Stosowac wiertła o odpowiedniej długosci
aby nie uszkodzic oscieżnicy. Otwór na dybel uszczelnic silikonem.
• Wkrecanie dybli i mocowanie kotew nie może spowodowac odkształcenia oscieżnicy. Aby tego
uniknac w przerwe pomiedzy oscieżem a oscieżnica włożyc klocki dystansowe o grubosci przerwy,
które zapobiegna wygieciu oscieżnicy.
• Przy montażu zestawu okien (np. okno łaczone z drzwiami balkonowymi) należy bezwzglednie
pamietac o ich wzajemnym zespoleniu w min. 3 miejscach. Styk połaczenia należy uszczelnic za
pomoca silikonu lub specjalnej elastycznej gabki. W celu unikniecia powstania mostka termicznego
srodkowe kanały powinny zostac wypełnione specjalnie docietymi listwami drewnianymi
lub materiałem izolacyjnym (np. styropian, wełna mineralna). Miejsce łaczenia zasłonic listwa
maskujaca.
• Nastepna czynnoscia jaka wykonujemy jest założenie skrzydeł i sprawdzenie poprawnosci
ich działania. Każdorazowo należy sprawdzic poprawnosc funkcjonowania okuc i w razie potrzeby
własciwie je wyregulowac.
• Po stwierdzeniu prawidłowego funkcjonowania wszystkich mechanizmów okna przystapic
do kolejnego etapu: uszczelniania.

4. Uszczelnianie i obróbka.
Zasady uszczelniania:
• Od wewnatrz pomieszczen oscieżnice izoluje sie materiałami nieprzepuszczajacymi powietrza
i pary wodnej (silikony, kity, tasmy paroszczelne).
• Warstwe srodkowa stanowi izolacyjna pianka wypełniajaca, która zapewni izolacja termiczna
i akustyczna połaczenia okna ze sciana budynku.
• od zewnatrz stosuje sie materiały paroprzepuszczalne.
• Zamocowanie i uszczelnienie w oscieży powinno byc trwałe. Parametry powinny pozostac niezmienne
w czasie porównywalnym z trwałoscia eksploatacyjna stolarki.
• Dopuszczalne (a nawet zalecane) jest stosowanie dostepnych na rynku systemów do montażu
stolarki. Proces montażu należy zmodyfikowac w zależnosci od sugesti dostawcy systemu (np.
przed wstawieniem oscieżnicy w otwór zamontowac tasme rozpreżna.
Uszczelnienie wykonujemy przy pomocy piany montażowej stosujac sie dokładnie do zalecen
jej producenta. Polecamy stosowanie pistoletów do nakładania piany, dzieki którym mozliwe jest
równomierne jej położenie i unikniecie wycieków. Przed przystapieniem do uszczelnienia nalezy:
• Zdjac skrzydła okienne.
• Usunac kliny z boków i góry, a dolne wymienic na odpowiednio dobrane klocki podporowe.
• Zabezpieczyc oscieżnice przed zabrudzeniem poprzez naklejenie na nia tasmy malarskiej pamietajac
o jej zdjeciu zaraz po montażu.
• Założyc rozpory poziome / pionowe, aby nie nastapiło wygiecie elementów oscieżnicy. Szczególnie
wazne przy stolarce o wiekszych wymiarach.
• W celu zapewnienia własciwej przyczepnosci piany uszczelniajacej oraz skrócenia czasu utwardzania
pianki oscieże i oscieznice zwilżyc duża iloscia wody.
• Po wyschnieciu piany jej nadmiar należy obciac nożem. Miejsca po obcieciu posmarowac płynnym
silikonem w celu zaklejenia otwartych porów.
• Nastepnie można przystapic do obróbki oscieży, pamietajac o wczesniejszym dokładnym zabezpieczeniu
okien przed zabrudzeniem.
• Uszczelnic akrylem styk pomiedzy oknem a murem wzdłuz całego obwodu od strony wewnetrznej
celem zabezpieczenia przed przenikaniem wilgoci do materiału izolacyjnego.
• Nie pozostawiac nieobrobionej pianki uszczelniajacej od strony zewnetrznej (ulega stopniowej
destrukcji obniżajac parametry izolacyjne).
• Po zakonczonych pracach niezwłocznie zdjac tasme zabezpieczajaca.
5. Prace zakonczeniowe, kosmetyka, regulacja.
Po zakonczeniu montażu, należy bezwzglednie usunac wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni
ram, wrebów, okuc. Sprawdzic stan powłoki lakierniczej. Powłoke należy czyscic woda i łagodnym
detergentem. Po zamontowaniu skrzydeł należy sprawdzic poprawnosc funkcjonowania okuc.
W razie potrzeby dokonac niezbednych regulacji.
6. Uwagi koncowe:
• Do zabezpieczania powłoki przed zabrudzeniami stosowac tylko i wyłacznie papierowe tasmy
malarskie. W żadnym przypadku do oklejania stolarki nie stosowac samoprzylepnych tasm pakowych
(z tworzyw sztucznych).
• Długotrwałe pozostawienie tasm (nawet papierowych malarskich) na stolarce grozi bezpowrotnym
uszkodzeniem powłoki.

II. Instrukcja montau drzwi zewnetrznych.
1. Przygotowanie do montau.
• Montaż drzwi powinien sie odbywac po zakonczeniu tzw. „prac mokrych” (wylewanie posadzek,
tynkowanie, itp.).
• Drzwi zewnetrzne powinny byc zabezpieczone przed bezposrednim działaniem warunków atmosferycznych
(silne nasłonecznienie, deszcz, snieg), przez wykonanie nad drzwiami zadaszenia zabezpieczajacego
przed w/w czynnikami atmosferycznymi. Szczególnie staranie zabezpieczyc
przed czynnikami drzwi otwierane na zewnatrz.
• Podstawowe narzedzia: dyble lub kotwy montażowe, poziomica, kliny drewniane, młotek, rozpórki,
wkładki dystansowe, pianka montażowa niskopreżna, wkretarka/srubokret, tasma do zabezpieczenia
oscieżnicy.
• Sciany osciezy powinny zachowac pion i poziom, obrzeża w obszarze mocowania drzwi zaleca
sie, aby pozostały nieotynkowane.
• Przed przystapieniem do montażu należy sprawdzic wymiary oscieży, zalecany luz montażowy
to 10-15 mm.
• Docelowy poziom podłogi powinien byc wyznaczony lub podłoga powinna byc połoAona.
2. Sprawdzenie drzwi przeznaczonych do montau.
• Rozpakowac drzwi nie niszczac opakowania, drzwi powinny pozostawac w oryginalnym opakowaniu
do czasu montażu.
• Sprawdzic czy dostarczone drzwi sa kompletne oraz czy nie posiadaja widocznych wad konstrukcyjnych
lub materiałowych. W przypadku niezgodnosci, produkt ponownie zapakowac w fabryczne
opakowanie i rozpoczac procedure reklamacyjna.
3. Zasady uszczelniania:
• Od wewnatrz pomieszczen oscieżnice drzwi izoluje sie materiałami paraizolacyjnymi (silikony,
folie paroszczelne).
• Od zewnatrz stosuje sie materiały paroprzepuszczalne (folie paroprzepuszczalne, tasmy z pianki).
• Zamocowanie i uszczelnienie w oscieży powinno byc trwałe w czasie porównywalnym
z trwałoscia eksploatacyjna drzwi.
4. Monta drzwi zewnetrznych.
• Sprawdzic wymiary oscieży, luz montażowy powinien wynosic 10-15mm.
• Sprawdzic wstepnie działanie drzwi przez otwarcie i zamkniecie skrzydła, drzwi powinny wówczas
leżec poziomo na równej powierzchni.
• Ostroznie zdjac skrzydło.
• Sprawdzic szerokosc swiatła oscieżnicy przy górnej poprzeczce i progu.
• W przypadku montażu na kotwy przymocowac je po zewnetrznej powierzchni oscieżnicy wkretami
do drewna.

• Zwilzyc powierzchnie muru w celu w celu uzyskania lepszej przyczepnosci pianki poliuretanowej.
• Oscieznice umiescic w otworze i unieruchomic przy uzyciu klinów dystansowych (pomiedzy murem
i oscieżnica).
• Ustawic pion stojaków i poziom progu, nadproża używajac klinów dystansowych.
• Zamontowac listwy rozporowych (wewnatrz oscieżnicy) celem zabezpieczenia przed scisnieciem
ramy do wewnatrz. Listwy rozporowe (min 3 szt.) powinny byc umieszczone w tej samej linii.
Zabezpieczyc konce rozpórek podkładkami (filc, tektura) aby nie uszkodzic powierzchni osciez-
nicy.
• Przymocowac stojaki oscieznicy do muru używajac kotew montażowych lub srub rozporowych
dostosowanych do podłoża. Próg mocowac do przy użyciu kleju montażowego.
• Zawiesic skrzydło drzwiowe, sprawdzic jak sie otwiera i zamyka, sprawdzic jego przyleganie do
oscieżnicy i prawidłowosc ustawienia.
• Wprowadzic niskopreżna pianke montażowa pomiedzy oscieżnice a oscieże. Przed wypełnieniem
nalezy zabezpieczyc oscieznice przed zabrudzeniem np. tasma malarska. Pozostawic bez usuwania
rozpórek do czasu zastygniecia pianki zgodnie z zaleceniami producenta.
• Po zastygnieciu pianki odciac jej nadmiar, zdjac tasme zabezpieczajaca oscieznice zdemontowac
kliny i listwy rozporowe.
• Nie pozostawiac nieobrobionej pianki uszczelniajacej od strony zewnetrznej (ulega stopniowej
destrukcji obniżajac parametry izolacyjne).
• Obróbke wykanczajaca należy przeprowadzic wg ww. zasad uszczelniania.
• Zamontowac szyldy wkładki i zamki.
• Sprawdzic funkcjonowanie drzwi, ewentualnie dokonac regulacji na zawiasach.

4. Montaż drzwi wewnetrznych z oscienica standardowa i wykonana na wymiar.
• Sprawdzic wymiary oscieży, luz montażowy
powinien wynosic 10-15mm.
• Ostrożnie zdjac skrzydło.
• Wbic dołaczone do kompletu profile aluminiowe
(2) w nafrezowania w bokach oscieżnicy od strony
muru (w przypadku montazu opaski przeciwzawiasowej
na oscieznicy na wymiar).
• Od strony zawiasów połaczyc zmontowana opaske
z oscieżnica używajac katowników stalowych
dołaczonych do kompletu (3).
• W przypadku montażu na kotwy przymocowac je
po zewnetrznej powierzchni oscieżnicy wkretami
do drewna.
• Zwilżyc powierzchnie muru w celu w celu uzyskania
lepszej przyczepnosci pianki poliuretanowej.
• Usunac dolna poprzeczke (slepy próg) stabilizujaca oscieznice do czasu montaAu (czas transportu,
przechowywanie).
• Oscieżnice wraz z przymocowana opaska od strony zawiasów umiescic w otworze
i unieruchomic przy użyciu klinów dystansowych (pomiedzy murem i oscieżnica) i listew rozporowych
(wewnatrz oscieżnicy). Kliny dystansowe i listwy rozporowe ( min 3 szt.) powinny byc
umieszczone w tej samej linii. Zabezpieczyc konce rozpórek podkładkami (filc, tektura) aby nie
uszkodzic powierzchni oscieżnicy.
• Ustawic pion stojaków i poziom nadproża, używajac klinów dystansowych i listew rozporowych.
Dopasowac poziom dolnej krawedzi skrzydła do podłogi, lub wczesniej wyznaczonego poziomu
podłogi. Zwrócic uwage na przyleganie opaski do sciany od strony zawiasów.
• Przymocowac stojaki oscieżnicy do muru używajac kotew montażowych lub srub rozporowych
dostosowanych do podłoża.
• Zawiesic skrzydło drzwiowe, sprawdzic jak sie otwiera i zamyka, sprawdzic jego przyleganie
do oscieznicy i prawidłowosc ustawienia.
• Wprowadzic niskoprezna pianke montazowa pomiedzy oscieżnice a oscieże. Przed wypełnieniem
należy zabezpieczyc oscieżnice przed zabrudzeniem np. tasma malarska. Pozostawic bez usuwania
rozpórek do czasu zastygniecia pianki zgodnie z zaleceniami producenta.
• Po zastygnieciu pianki odciac jej nadmiar, zdjac tasme zabezpieczajaca oscieżnice zdemontowac
kliny i listwy rozporowe.
• Założyc zmontowana opaske na wczesniej wbite w oscieżnice profile aluminiowe.
• Zamontowac szyldy wkładki i zamki.

5. Montaż drzwi wewnetrznych z oscieżnica regulowana.
• Sprawdzic wymiary oscieży, luz montażowy powinien wynosic 10-15mm.
• Ostrożnie zdjac skrzydło.
• Dociac opaski od strony zawiasowej na wymagana
długosc. Przyciecie pionowych elementów wykonujemy
od dołu. Połaczyc za pomoca łaczników analogicznie.
• W przypadku montażu na kotwy przymocowac je po
zewnetrznej powierzchni oscieznicy wkretami do
drewna.
• Zwilżyc powierzchnie muru w celu w celu uzyskania
lepszej przyczepnosci pianki poliuretanowej.
• Usunac dolna poprzeczke (slepy próg) stabilizujaca
oscieżnice do czasu montażu (czas transportu, przechowywanie).
• Oscieżnice wraz z przymocowana opaska od strony
zawiasów umiescic w oscieży i unieruchomic przy
użyciu klinów dystansowych (pomiedzy murem i oscieżnica) i listew rozporowych (wewnatrz
oscieżnicy). Kliny dystansowe i listwy rozporowe ( min 3 szt.) powinny byc umieszczone w tej
samej linii. Zabezpieczyc konce rozpórek podkładkami (filc, tektura) aby nie uszkodzic powierzchni
oscieżnicy.
• Ustawic pion stojaków i poziom nadproża, używajac klinów dystansowych i listew rozporowych.
Dopasowac poziom dolnej krawedzi skrzydła do podłogi, lub wczesniej wyznaczonego poziomu
podłogi. Zwrócic uwage na przyleganie opaski do sciany od strony zawiasów.
• Przymocowac stojaki oscieżnicy do muru używajac kotew montażowych lub srub rozporowych
dostosowanych do podłoża.
• Zawiesic skrzydło drzwiowe, sprawdzic jak sie otwiera i zamyka, sprawdzic jego przyleganie
do oscieznicy i prawidłowosc ustawienia.
• Wprowadzic niskopreżna pianke montażowa pomiedzy oscieżnice a oscieże. Przed wypełnieniem
należy zabezpieczyc oscieżnice przed zabrudzeniem np. tasma malarska. Pozostawic bez usuwania
rozpórek do czasu zastygniecia pianki zgodnie z zaleceniami producenta.
• Po zastygnieciu pianki odciac jej nadmiar, zdjac tasme zabezpieczajaca oscieżnice zdemontowac
kliny i listwy rozporowe.
• Dociac elementy opasek przeciwzawiasowych
z łacznikiem na wymagana szerokosc.
Zakres regulacji szerokosci wynosi 50mm i
odbywa sie poprzez zweżenie łacznika.
Łacznik powinien wchodzic w oscieżnice na
18 mm.

• Zamontowac szyldy wkładki i zamki